Български


Универсална

Универсална

Универсална

Захранка съчетаваща в себеси характеристиките на няколко специализирани за отделни видове риба захранки.Съдържа различни по големина и състав частици,което я прави подходяща за средно големи и големи по размер
риби. Приема се добре от цялото семейство на шарановите риби.