Български


Уклей облак

Уклей облак

За разлика от другите видове захранки за уклей тази захранка прави жълт облак от повърхностен до среден воден слой. Най-леката захранка от серията , разработена за риболов на уклей и всички дребни риби хранещи се във високия воден слой