Река


Река
Река

Река

Тежка и лепкава захранка подходяща за употреба в реки със слаби и средни течения. При правилното и омесване с вода издържа дълго време на петното за риболов като бавно се разпада образувайки поток от хранителни частици.Подходяща
за риболов на кефал,скобар,маришка мряна,бяла мряна,морунаш и други речни риби. Приложима за основно и постоянно захранване.