Червеноперка cпорт


Червеноперка cпорт
Червеноперка cпорт

Висококачествена захранка за риболов на бабушка/червеноперка/. Тъмна на цвят храна,пригодена за работа в дънния воден слой.


Висококачествена захранка за риболов на бабушка/червеноперка/. Тъмна на цвят храна,пригодена за работа в дънния воден слой. Добро приложение намира в студена и бистра вода. Подходяща за състезателен риболов,целящ бързото привличане на намиращата се в района риба. Възможно е да бъде включвана и в състава на комбинирани смеси от различни видове захранки,като най-удачно приложение ще намери при риболова на бабушка/червеноперка/ , каракуда, платика и дребен шаран.

Подходяща за самостоятелна употреба. Приложима при риболов на дребни и средни по размер риби.