Шоколадова галета


Шоколадова галета
Шоколадова галета

Галета от богати на шоколад бисквити подходящи за добавяне в почти всички риболовни захранки.Особено ефективна като добавка в смесите за червеноперка. платика.лин.морунаж